Specjalistyczne tłumaczenia techniczne dedykowane sektorowi przemysłu.

Zdjęcia w sliderze w nagłówku:

1.
- źródło: Flickr – https://www.flickr.com
- autor: O Palsson
- tytuł: Sunset in the City of Arts and Sciences, Valencia, Spain
- link do źródła zdjęcia: https://www.flickr.com/photos/opalsson/8422970825
- link do profilu autora: https://www.flickr.com/photos/opalsson
- zdjęcie na licencji Creative Commons CC BY 2.0
- link do licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode
- link do skróconej wersji licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
- naniesione zmiany: zmiana rozmiaru zdjęcia, zmiana proporcji zdjęcia, kadrowanie

2.
- źródło: Flickr – https://www.flickr.com
- autor: Beta-J
- tytuł: Zurrieq
- link do źródła zdjęcia: https://www.flickr.com/photos/beta-j/4332391247
- link do profilu autora: https://www.flickr.com/photos/beta-j
- zdjęcie na licencji Creative Commons CC BY 2.0
- link do licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode
- link do skróconej wersji licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
- naniesione zmiany: zmiana rozmiaru zdjęcia, zmiana proporcji zdjęcia, kadrowanie

3.
- źródło: Flickr – https://www.flickr.com
- autor: Hourann Bosci
- tytuł: Oil refinery at Altona, Victoria
- link do źródła zdjęcia: https://www.flickr.com/photos/hourann/531780382
- link do profilu autora: https://www.flickr.com/photos/hourann
- zdjęcie na licencji Creative Commons CC BY-SA 2.0
- link do licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode
- link do skróconej wersji licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
- naniesione zmiany: zmiana rozmiaru zdjęcia, zmiana proporcji zdjęcia, kadrowanie

4.
- źródło: Flickr – https://www.flickr.com
- autor: U.S. Army Corps of Engineers Europe District
- tytuł: Construction progresses on air operations center at Ramstein
- link do źródła zdjęcia: https://www.flickr.com/photos/europedistrict/3986025401
- link do profilu autora: https://www.flickr.com/photos/europedistrict
- zdjęcie na licencji Creative Commons CC BY 2.0
- link do licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode
- link do skróconej wersji licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
- naniesione zmiany: zmiana rozmiaru zdjęcia, zmiana proporcji zdjęcia, kadrowanie

5.
- źródło: Flickr – https://www.flickr.com
- autor: Connie Ma
- tytuł: Exchange Square 1 and 2.
- link do źródła zdjęcia: https://www.flickr.com/photos/ironypoisoning/11683756466
- link do profilu autora: https://www.flickr.com/photos/ironypoisoning
- zdjęcie na licencji Creative Commons CC BY-SA 2.0
- link do licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode
- link do skróconej wersji licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
- naniesione zmiany: zmiana rozmiaru zdjęcia, zmiana proporcji zdjęcia, kadrowanie